Smarter Energy

Home

Search

Goldex

Smarter Energy

Smarter Energy B.V. © 2013 Disclaimer

Laatste Nieuws

Smarter Energy ontwikkelt

Windpark Nieuwe Waterweg

Smarter Energy BV houdt zich bezig met het ontwikkelen van groene energieprojecten. De productie van groene elektriciteit door middel van windenergie en biomassa staat hierbij centraal. De kernactiviteit van Smarter Energy is het vinden van windturbinelocaties en het plaatsen en exploiteren van windturbines in Nederland. Tevens worden in opdracht van derden project(onderdelen) uitgevoerd en/of begeleid.

Op dit moment is Smarter Energy actief in de Rotterdamse haven. Smarter Energy is gespecialiseerd in het ontwikkelen van windturbinelocaties van 1 tot 10 turbines